RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w celu wysyłki newslettera i informacji handlowej za pośrednictwem wiadomości e-mail i sms jest Jerzy Sypniewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Puchacz sp. z o.o., NIP 7712928788, REGON 527103315 przy ul. Wolborska 1, 97-300 Piotrków Trybunalski.
 2. Inspektorem ochrony danych nie został ustanowiony przez administratora.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach wysyłki newslettera i przesyłania informacji handlowej za pośrednictwem wiadomości e-mail i sms.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, byś mógł otrzymywać
  Newsletter lub informację handlową.
 5. Przetwarzanie Twoich danych odbywa się w oparciu o umowę o świadczenie usług drogą
  elektroniczną oraz zgody na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych.
 6. Dane będą mogły być również przetwarzane w celach dokumentacyjnych, na podstawie
  prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 7. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
  wobec przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych. W każdej chwili
  możesz też wycofać zgodę na przetwarzanie danych i zrezygnować z otrzymywania
  naszego newslettera lub informacji handlowej. W tym celu skorzystaj z linku w wiadomości e-mail. Cofnięcie zgody, nie wpływa na legalność przetwarzania, realizowanego przed jej wycofaniem.
  Wszystkie żądania możesz kierować do administratora lub wyznaczonego u niego
  inspektora ochrony danych.
 8. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.
 9. Twoje dane będą przetwarzane do czasu ustania celu (zakończenia przez nas świadczenia
  usługi newslettera) lub zrezygnowania przez Ciebie z tej usługi.
 10. Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie
  przepisów prawa. Ponadto dane mogą być udostępnione firmie dostarczającej system do
  wysyłki newslettera i agencji realizującej wysyłkę newslettera lub informacji handlowej na nasze zlecenie.
 11. Twoje dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego/organizacji
  Międzynarodowej.
 12. Administrator informuje, że można się skontaktować z Administratorem pisząc na adres: Puchacz sp. z o.o. ul. Wolborska 1, 97-300 Piotrków Tryb. , e-mail: biuro@strzelnicapuchacz.pl
Call Now Button